Mình nghe nói đầu tháng 11 sẽ mở lớp. Tính đi học mà không biết ở đây dạy thế nào?


Vì mình thì chỉ thích cách trang điểm trông cho tự nhiên, nhẹ nhàng 1 tí thôi vì từ trước tới giờ không trang điểm, giờ sinh con xong thấy cần thiết rồi.


Có mẹ nào đã học ở đây thì cho mình comment với nha.


Thanks các mẹ.