cho mình hỏi có mẹ nao mua dc hàng từ amazon hoac strawberry koo>? cho mình kinh nghiem với:Battin ey::Battin ey::Battin ey::Battin ey::Battin ey::Battin ey: