Salon này dạy make-up, cắt tóc, waxing và trang điểm chuyên nghiệp. Nó nằm trong một con hẻm nhỏ ngay kế Nhà Văn Hóa Phụ Nữ luôn. Cái chỗ này là bạn e được người ta giới thiệu, e cũng đi cùng đến xem thử rồi nhưng ấn tượng đầu tiên của e về nó không tốt lắm, nhưng cũng có thể học rồi sẽ thấy khác nên e đang băn khoăn.


E muốn đi học make up chuyên nghiệp để sang nước ngoài có chút vốn đi làm thêm. E không thích làm nail và cắt tóc, e chỉ thích trang điểm thôi.


Có mẹ nào đã từng học ở đây chưa? E chỉ sợ dạy không tốt tốn tiền và thời gian của mình thôi, mà e cũng không có nhiều tiền để đi học những chỗ mắc.