e muốn mua ít mỹ phẩm aveeno trên walmart vì thấy giá tốt. nhờ đặt hộ thì tốn 10% nữa e cũng thấy phí.nhưng khi đòi hỏi đăng nhập thì e đk thông tin ở vn ko đc vì nó đòi zip code j đó...mẹ nào thông thái chỉ e với ạ