Tớ được đứa bạn đi Nhật về cho một lọ mỹ phẩm Kose của Nhật. Dùng thì rất thích nhưng sắp hết rồi. Có mẹ nào biết loại này bán ở đâu (HN) thì loa cho tớ biết với.