Chờ dài cổ mà chưa có mẹ nào vào review topic cũ của mình, dùng cách nào trị nám và tàn nhang hiệu quả? vì thời gian trược mình cũng có dùng một số sản phẩm trị nám và tàn nhang nhưng không hiệu quả lắm