Uống dầu gấc vào có thấy tác dụng thực sự không các chị? Mà em thấy có nhiều loại quá, không biết nên mua loại nào?