Thay mặt nhà dầu, Pisu xin phép được lập villa 8. Chúc cả nhà t8m thật khí thế và vui vẻ, ngày càng xinh đẹp hơn.


Các thành viên mới đề nghị xem lại review trong các tầng từ trang 1-5 trước khi hỏi nhé.


Sau đây là link các tầng


Tầng 1: http://www.webtretho.com/forum/f69/ta-y-trang-cho-da-dau-va-cac-phuong-phap-giu-da-khi-phai-trang-diem-hang-ngay-478407/


Tầng 2: http://www.webtretho.com/forum/f69/phuong-phap-duong-da-dau-sau-khi-trang-diem-hang-ngay-villa-so-2-a-507840/


Tầng 3: http://www.webtretho.com/forum/f69/phuong-phap-duong-da-dau-sau-khi-trang-diem-hang-ngay-villa-so-3-a-517375/index105.html


Tầng 4: http://www.webtretho.com/forum/f69/phuong-phap-duong-da-dau-sau-khi-phai-trang-diem-hang-ngay-0-villa-so-4-a-532586/


Tầng 5: http://www.webtretho.com/forum/f69/chia-se-kinh-nghiem-cham-soc-review-cac-the-loai-my-pha-m-duong-da-va-trang-diem-a-for-oily-skin-only-tang-5-a-548486/


Tầng 6: http://www.webtretho.com/forum/f69/cham-soc-va-trang-diem-danh-cho-da-dau-everything-for-oily-skin-villa-6-a-560904/


Tầng 7:http://www.webtretho.com/forum/f69/cham-soc-va-trang-diem-danh-cho-da-dau-everything-for-oily-skin-villa-7-a-576286/