Các chị e giúp e với! E chưa từng tự trang điểm mà giờ công việc nên phải tự make up mỗi khi đi làm đi tiệc. Cho e hỏi bộ dụng cụ cá nhân cần những gì. Sử dụng như thế nào? Các chị giúp e với nhé e mù tịt vụ này luôn