Xin đừng lãng phí cuộc đời. Hãy biết chắt lọc để làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời bạn và mọi người xung quanh