Em đang đi học ở Tp.HCM, do ở 1 mình nên muốn xin 1 em cún về nuôi cho vui. Anh/chị nào đang nuôi mà không có thời gian chăm thì cho em xin với ạ. Em cám ơn!


Liên lạc qua email NTLina1368@gmail.com hoặc Fb giùm em ạ https://www.facebook.com/lam.koi.79