Mình cần hợp tác với các bạn có tấm lòng hảo tâm phụ giúp mình xây nhà tình thương cho những người vô gia cư sống tại việt nam. Mình sẽ bỏ ra 500 tỷ VND . Còn các bạn chỉ cần bỏ công sức ra xây dựng. Ai quan tâm xin để lại số điện thoại mình sẽ liên hệ .