Em đang muốn tím lớp học Hành Trang vào lớp 1 cho bé nhà em mà chưa biết chọn nơi nào. Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ cho em với !!!