Xin chào các bạn, đã có nhiều Topic bàn về nội dung này rồi. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều thay đổi trong quá trình làm hồ sơ, mình đang ghi chú lại chi tiết từng bước một để các bạn sau này có thông tin rõ hơn khi đi làm các loại thủ tục - giấy tờ theo quy định hiện hành. Nhằm giúp đỡ các bạn không có điều kiện tìm hiểu sâu, đây là những thông tin, kinh nghiệm do mình tích cóp được trong quá trình chuẩn bị.


Mình chỉ mong rằng những bạn nào sau khi đã hoàn tất và nhận được tin vui sẽ có thể giúp đỡ thêm cho những ngời cần giúp đỡ nhé.


Mong được mọi người ủng hộ.