Cá gì đây các bạn ơi?

https://youtube.com/shorts/7UC_weBWJxA?feature=share