Chúng ta luôn vội và với tất cả mọi thứ mà quên đi những điều tốt đẹp đang hiện diện bên cạnh ta