Hồi trước tôi có chơi một game tên 2048.Đại khái trò chơi rất đơn giản đẩy các số giống nhau lại với nhau. Ví dụ 2-2, 4-4, ... sao cho bạn được con số lớn 2048 hoặc lớn hơn. Đúng hơn là tôi chỉ mới chơi đến đó trong khi những người xung quanh tôi chơi được con số lớn hơn.Game chơi thì rất dễ, chỉ cần đẩy cho các số giống nhau lại với nhau mà thôi. Nó khó ở chỗ làm sao tạo ra được con số càng lớn càng tốt.Loading interface...

Vậy làm sao tạo ra được con số lớn?Nguyên tắc trò chơi đẩy nó về một góc, có thể góc trái - phải- trên-dưới. Tùy bạn. Nhưng phải là về một góc.Loading interface...


Tại sao về một góc bạn sẽ chơi dễ dàng hơn?Đơn giản vì bạn sẽ tiếp con số tiếp theo mà bạn cần tạo ra là gì. Ví dụ đối với trò chơi này với đối tượng là con nít 10 tuổi thì nó đơn giản cho các số giống nhau lại. Còn với một người trưởng thành, bạn phải tính được con số tiếp theo bạn cần để tạo ra là gì và sắp xếp chúng làm sao để nó có thể dễ dàng nhập lại với nhau.


Bài học rút ra từ chơi game này là gì?


Loading interface...Làm việc gì cũng nên có mục tiêu, bạn phải biết bạn muốn gì? làm gì để có được nó. Bước tiếp theo bạn sẽ đi đâu và nếu bạn vô tình rơi vào ngõ cụt không có đường đi nữa, thì hãy xem cách chơi của bạn như thế nào? Và nếu bạn đã đạt được mục tiêu và rơi vào ngõ cụt. Không sao cả vì bạn đã đạt được cái bạn muốn. Hãy lựa chọn mục tiêu khác cho bạn.Chúc bạn thành công. Kata