Sao tôi không thể sale giỏi như chị ấy?

Sao tôi không thể có những khách hàng vip giống vậy?

Sao tôi không thể có chiếc xe đẹp như người đó?

Sao tôi không thể có căn nhà to đến vậy?

Sao tôi không thể có vị trí đó?

Vậy mục tiêu của bạn là gì?

Bạn có biết đích đến của tôi là gì không hay bạn chỉ nhìn những gì đang hiện hữu?

Tôi và bạn là 2 cá thể riêng biệt

- Điểm xuất phát khác nhau

- Suy nghĩ khác nhau

- Công việc khác nhau

- Cách làm khác nhau

- Mục tiêu cũng khác nhau

Làm sao ra cùng 1 kết quả?

Và tại sao bạn lại muốn sống thay cuộc đời của tôi?

hình ảnh
-Bảo Yến-