1. Xám và vàng mù tạc

2. Xanh oliu và vàng kim

3. Màu hồng cam và xanh cô vịt

4. Denim và wine
5. Xanh tiffany và nâu
6. Vàng mù tạc và đỏ tươi

7. Màu hồng da và màu lông lạc đà
8. Màu tím và xanh navy
9. Đen và hồng đỏ
10. Xanh oliu và wine

11. Màu lông lạc đà và màu cam
12. Chambray và da
13. Màu Goldenrod và màu wine
14. Màu mint và tím
15. Màu hồng và màu trắng snow
16. Wine và da báo
17. Màu đào và màu xám
18. Màu xanh emerald và màu mint
19. Màu lông lạc đà và màu hồng cam20. Đen và xanh xám
21. Màu denim và màu xanh Chartreuse
22. Màu hồng da và màu oliu

23. Xanh Emerald và đen24. Màu mint và vàng chanh
25. Vàng mù tạc và xanh olive
26. Màu đỏ tươi và lông lạc đà