Mâm cúng chúng sinh, cô hồn với Muối, Gạo, Nước, Tiền vàng mã…vv có bầy ra cúng đầy đủ hay thiếu vài món, cúng ở trong nhà hay ngoài đường, ở sân vườn đều không quan trọng.


Không có ai có thể mở cửa Địa Ngục để cứu vong linh, vì tất cả đều phải tuân theo Nhân Quả, không thể làm ác rồi đến khi phải chịu Quả xấu lại thuê người cúng tụng giải cứu mà được.


Việc làm mâm cơm cúng có hiệu quả là 3 loại mâm cúng sau đây:


Loading interface...a. MÂM CÚNG TRI ÂN:


- Cơm cúng lên bàn thờ tổ tiên, người thân quá vãng, thực tế họ đã chết và tái sinh cảnh giới khác, mỗi cảnh giới có thức ăn riêng, vật dụng riêng giống như bò chỉ ăn cỏ cây không thể ăn thịt cá, hay ở dưới địa ngục không thể nhận áo quần, nhà cửa, vàng mã đốt cho.


- Mâm cơm cúng nên có ý nghĩa tri ân, tưởng nhớ công lao tổ tiên, là dịp để con cháu xun vầy nhắc nhở nhau noi gương người quá vãng và sống tốt hơn ngay khi còn sống. Mâm cơm này để người sống ăn mà nhớ tu sửa mình.


b. MÂM CÚNG THÍ THỰC CHO KẺ KHÓ:


Mâm cúng/vật dụng biếu tặng người nghèo, người bệnh, người khó khăn. Cả gia đình rủ nhau nấu cơm, cháo, mang vật dụng cần thiết…vv đem đi làm từ thiện là mâm cơm ý nghĩa, hành động từ thiện này tạo phước nên lúc nào làm được việc phước, lúc đó tạo Nhân an vui sẽ gặt Quả an vui, không kể dịp tháng 7 hay tháng khác mà hãy làm phước bất cứ khi nào có thể.


c. MÂM CÚNG DƯỜNG TẠO PHƯỚC


Mâm cơm ý nghĩa hơn cả, tạo được nhiều phước báu hơn cả là mâm cơm cúng dường người đã hết tham, sân, si hoặc đang tu để giảm tham, sân, si. Người đang giảm hay đã đoạn tận tham, sân, si như thửa ruộng để mọi người gieo trồng rồi gặt hái phước. (Tôi nói người tu đang giảm trừ và diệt tận tham, sân, si là ruộng phước, tôi không nói cứ thầy chùa nào ở chùa to, Phật lớn, hay vị có danh tiếng đã là ruộng phước thế gian nhé, cái này tự quý vị xét đoán được nếu không bị ảnh hưởng đám đông hay định kiến thế gian). Người thân làm 10 thiện phước nên phát sinh phước mà hồi hướng cho người quá vãng, cho vong linh trong khu vực mình sinh sống. Phước thiện Bố Thí là bố thí phần Tứ Vật Dụng ( thực phẩm, thuốc men, chỗ ở, y phục) tới chư Tăng (tập thể những người thực hành hạnh xả ly, tìm cầu sự vô tham, vô sân, vô si), khi nhận được phước hồi hướng rồi thì các vong linh quá vãng sẽ cảm kích và hộ trì người sống trong khả năng có thể của họ, nếu như họ ở cảnh giới Chư Thiên hay Ngạ quỷ. Nếu người thân mình định hồi hướng phước không ở cảnh Chư Thiên hay Ngạ quỷ thì phần phước đó thuộc về các vị thân quyết khác.


Sư cô Hương Thiền