Đúng là xưa cho đến ngày bây giờ thì thường là chúng ta sẽ luôn nghe phụ huynh nói rằng là phải học đại học. Bởi vì học đại học thì mới có tương lai. Và tất nhiên là các bạn vừa hoàn thành rất là tốt cái kỳ thi quan trọng trong suốt 12 năm cắp sách đến trường. Thực sự là những bạn mà được đi học hết sức là may mắn bởi vì ở trên đời này có nhiều người muốn đi học nhưng họ không có điều kiện và có thể là do hoàn cảnh họ không có đủ khả năng để để theo đuổi cái việc học chữ như chúng ta. Như chúng ta là quá may mắn để có thể tiếp cận được đến những điều cải tiến cuộc sống. Thì thường mình thấy là bạn sinh viên thường hay sẽ luôn ảo tưởng về bằng cấp và điểm số. Và thật sự là đương nhiên tất nhiên nếu như mà bạn đạt được một cái điểm số tao hoặc làm bằng cách nào đó khá và giỏi thì nó vẫn là một điều tốt nhưng không có nghĩa là bạn lấy lý do đó để tập trung vào việc hoàn thành cái môn học ở trên chùa không mà bỏ qua nhiều các kỹ năng khác ví dụ như là tin học nè Hay là ngoại ngữ hoặc là về tiến trình đàm phán thuyết phục. Thật sự ra đó mới là định những cái kỹ năng mới đem lại giá trị để bạn có thể gây ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng.  Cho nên là kết bạn đừng nên chỉ có tập trung vào những cái bụng ở trên trường mà chúng ta hãy tìm những cái kỹ năng mà sau này cần thiết trong đi làm thì hãy bổ sung và cải thiện ngay từ khi mà còn đang có thời gian đi học.