Phát hiện này hay quá nên share luôn.

Mối tương tác qua lại giữa cảm xúc và hành động. 

Cảm xúc là nguồn lực chính thúc đẩy hành động.Ngược lại hành động là yếu tố then chốt thay đổi cảm xúc.Năng lượng được tạo ra từ cảm xúc và tư duy. Cần hành động tích cực để tạo ra những cảm xúc tích cực, từ đó nâng cao mức năng lượng của bạn lên một tầm cao mới. Nói đơn giản hơn lúc nào đó bạn cảm thấy cạn kiệt năng lượng cần phải " sạc pin" đơn giản hãy hành động tích cực để thay đổi cảm xúc.Quá tuyệt vời phải ko nào.Chúng ta có thể tự tạo cho mình hạnh phúc mà ko cần phụ thuộc vào bất cứ yếu tố nào bên ngoài tác động.