Bạn KHÔNG THẤT BẠI! Nếu bạn thực sự cần xây dựng khả năng phục hồi của mình vì bạn không thể 'phục hồi' từ mọi thứ thì hãy biết rằng bạn không kiên cường không phải là lỗi của bạn và cũng không phải lỗi của sếp hoặc lãnh đạo cấp cao nếu họ không thực sự biết điều gì. khả năng phục hồi là ở vị trí đầu tiên!


Khả năng phục hồi không phải là điều bạn được dạy ở trường, nó có thể không phải là một phần của bằng cấp, thạc sĩ hoặc Chương trình đào tạo giáo viên của bạn. Vậy làm thế nào chúng ta có thể 'kiên cường hơn' khi chúng ta không biết cách?


Nếu bạn vẫn tiếp tục như hiện tại và không có gì thay đổi, bạn sẽ tiếp tục nhìn người khác và cảm thấy ghen tị vì họ có thể đối phó khi bạn không làm như vậy.


Tin tốt là khả năng phục hồi có thể được cải thiện.


Bạn cần phải làm việc trên một số thứ như hiểu nguồn gốc của suy nghĩ và niềm tin của bạn, cách nhìn của bạn về cuộc sống và điều này bắt nguồn từ đâu & sự tự tin của bạn. Nếu bạn làm những điều này, bạn sẽ bắt đầu phát triển khả năng phục hồi.