Hạnh phúc trong hôn nhân là một trong những điều quý giá nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được hạnh phúc. Quan trọng là chúng ta biết bản thân chúng ta đang cần gì? Những gì có thể cho ta được hạnh phúc, cố gắng làm 1 thứ gì đó để ta có thể có được hạnh phúc, nhưng đôi khi chúng ta biết cách buông bỏ môt số thứ không phù hợp với bản thân thì đây cũng là cách mang đến hạnh phúc nhẹ nhàng hơn cho mỗi người chúng ta. Tuy ly hôn là mặt trái của hôn nhân nhưng là cách giải thoát cho cả hai vợ chồng khi tình cảm, hạnh phúc không còn và quan hệ hôn nhân tồn tại chỉ là hình thức. Khi vợ chồng lâm vào tình cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, thì ly hôn chính là sự giải thoát cho cả 2 vợ chồng.


Cách để có thể giải quyết được những vấn đề gặp khó khăn trong cuộc sống gia đình thì bản thân nên tìm một nơi có thể giải quyết những khó khăn của bản thân để giải tỏa như: bạn bè, gia đình đồng nghiệp, hay các chuyên gia tư vấn đây là một trong một số cách để bạn có thể giải tỏa được khó khăn và giúp bạn tìm được hứng giải quyết tốt nhất cho bản thân.