hình ảnh

Vì sao có những người bị bạo hành, đánh đập nhưng vẫn không thể rời bỏ mối quan hệ độc hại ấy? Thậm chí đem lòng yêu thương, bảo vệ, và cảm thông cho kẻ bạo hành?

Trong bài viết trước, Healthy Mind đã chia sẻ về Hội chứng Stockholm là gì và những dấu hiệu nhận diện. Tiếp nối với phần trước, cùng tìm hiểu sâu hơn cách mà tình yêu của nạn nhân dành cho kẻ bạo hành phát triển.

Người ta đã phát hiện ra có bốn tình huống hoặc điều kiện hiện làm nền tảng cho sự phát triển của Hội chứng Stockholm. Bốn tình huống này có thể gặp trong các mối quan hệ con tin, bạo hành nghiêm trọng và lạm dụng:

Nhận thức mối đe dọa đối với sự sống còn về thể chất hoặc tâm lý của nạn nhân và niềm tin rằng kẻ bạo hành sẽ thực hiện mối đe dọa.

Sự hiện diện của một hành động tử tế nhỏ của kẻ bạo hành đối với nạn nhân.

Không thể nhìn nhận những quan điểm khác với quan điểm của kẻ bạo hành.

Nhận thức không có khả năng thoát khỏi tình huống.

Bằng cách xem xét từng tình huống, chúng ta có thể hiểu Hội chứng Stockholm phát triển như thế nào trong các mối quan hệ lãng mạn cũng như các tình huống tội phạm/con tin.

Bạn đọc thêm những lý do mà nạn nhân lại cảm thấy yêu thương và đồng cảm kẻ bạo hành chính mình tại bài viết của Healthy Mind nhé