Em thấy thời buổi thóc cao gạo kém này ai cũng muốn kiếm tiền mà làm gì cũng ko xong, vào đây chia sẻ với các mẹ