Bạn biết tại sao mình lại nói cái tên tiêu đề là như vậy không? Thật sự ra rất là đơn giản Bởi vì khi sinh ra thì chúng ta đã khác nhau. Hoàn cảnh sống nơi được sinh ra hoặc là môi trường lớn lên hoặc là đi học học được cái này biết được cái kia nói chung là mỗi mùi sẽ hoàn toàn khác nhau. Chúng ta chuyển đồng điệu và cảm thông cho nhau nếu như mà mà có một sự vật sự việc đó đồng thuận với đoạn trích suy nghĩ mà thôi Chứ thật ra thì những cái sướng mạnh của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Khi bạn được sinh ra sức mạnh của bạn là của riêng bạn. Đến một thời điểm nào đó bạn sẽ tự quyết định con đường của bản thân mình. Đến lúc đó bạn sẽ biết được Bạn cần gì Bạn thiếu gì bạn cần nỗ lực như thế nào mà phải đấu tranh như thế nào với những thứ của riêng mình. Tất cả mọi thứ sẽ chỉ là bước đầu và bản thân chúng ta là chỉ đang đi trên chính con đường để đi đến kế vạc đích mà của cá nhân mình vạch ra ngay từ ban đầu.  Thật sự ra chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi cái việc mà so sánh bản thân mình với người khác giới trắng như thật ra mình cảm thấy là bạn đang quá mất thời gian để so sánh bản thân mình. Thay vì dành thời gian đó so sánh với người khác thì bạn hãy tự tin vào chính mình.  Mọi sự so sánh sẽ vô cùng hoặc khiển và điều đó là không cần thiết. Bởi vì khi mà một cái thành phố nào đó mất đi một con đường nào thì nó cũng sẽ bị lãng quên thôi. Cho nên là bạn ơi hãy cứ nhìn hẳn những cái thì Hữu xung quanh chúng ta. Thời can đảm bước đi trên chính con đường mà chúng ta lựa chọn. Nhảy kiểu nào thì chúng ta đứng lên chỗ đó đừng sợ hãi gì hết. Bạn chỉ đang đi trên con đường của riêng mình mà thôi!