http://ncdt.hvdt.edu.vn/index.php/NCDT/article/view/277/295


Mộc châu mình đã đi nhiều lần, địa chỉ lần này mình tìm được là ở Bản dọi, Mộc châu, sơn la


Tìm được công trình nghiên cứu về bài này khá tâm đắc


Mn thử lên Mộc châu quê mình nhé


Khí hậu ngày 4 mùa thích lắm hihiLoading interface...