Chào các chị, và các mẹ, em thấy nhiều người đốt rác quanh nhà em.


Em thấy như vậy là không ổn chút nào. Hơn nữa còn cho trẻ nhỏ tham gia vào việc đốt rác nữa thì không còn gì để nói.