Hiện nay có rất nhiều lời khuyên mua nhà tại nước ngoài như Mỹ, Úc, Canada hoặc Châu Âu, Síp...


Việc sở hữu nhà tại nước ngoài còn hưởng thêm Thẻ xanh hoặc quốc tịch cho chủ sở hữu. Đây là kênh đầu tư đòi hỏi nhiều tính toán từ các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, cha/mẹ nào có con cái học du học nước ngoài thì cũng quan tâm mua nhà tại quốc gia đó cho việc chăm sóc con cái và đi lại, nhất là các con đang học bậc trung học.


Điều khác biệt nhất giữa Bất động sản Việt nam là nước ngoài là: tại Việt Nam các nhà đầu tư được cấp quyền sử dụng đất, nhà. 


Tham khảo thêm thông tin liên hệ Ms Đào 0933 190 687