Nỗi niềm của hầu hết các chị em phụ nữ và nhất là những cô nàng tóc vừa xoăn, vừa dài và vừa dày. Các bạn có thấy hình ảnh của mình trong đây không?


Tất cả các loại lược đều bị tóc xơi hết


https://ocu.vn/media/images/2016/02/17/96/08_40_09__1.jpg


Tất cả các loại lược đều bị tóc xơi hết


Những khi tóc rối


https://ocu.vn/media/images/2016/02/17/96/08_40_11__2.jpg


Những khi tóc rối


Ai mà hỏi sao trong bát có tóc thì đừng nhìn đi chỗ khác nhé!


https://ocu.vn/media/images/2016/02/17/96/08_40_14__3.jpg


Ai mà hỏi sao trong bát có tóc thì đừng nhìn đi chỗ khác nhé!


Sinh vật đáng sợ


https://ocu.vn/media/images/2016/02/17/96/08_40_17__4.jpg


Sinh vật đáng sợ


Ống thoát nước kẻ thù với búi tóc rối


https://ocu.vn/media/images/2016/02/17/96/08_40_20__5.jpg


Ống thoát nước kẻ thù với búi tóc rối


Tóc cũng là một phần không thể thiếu trong chuyện tình đôi ta


https://ocu.vn/media/images/2016/02/17/96/08_40_23__6.jpg


Tóc cũng là một phần không thể thiếu trong chuyện tình đôi ta


Đỏm dáng cũng không xong


https://ocu.vn/media/images/2016/02/17/96/08_40_25__7.jpg


Đỏm dáng cũng không xong


Cái này chuẩn luôn này các nàng ơi!!!


https://ocu.vn/media/images/2016/02/17/96/08_40_28__8.jpg


Cái này chuẩn luôn này các nàng ơi!!!


Khi mặt đã không đẹp thì đừng liều như người mẫu :3


https://ocu.vn/media/images/2016/02/17/96/08_40_30__9.jpg


Khi mặt đã không đẹp thì đừng liều như người mẫu :3