"Có một thằng bạn thân là con trai, sẽ chẳng ngại trời nắng chang chang làm hỏng nước da trắng mà phi xe đến và luôn có mặt mỗi khi ới một tiếng.Có một thằng bạn thân là con trai, mỗi khi tâm sự sẽ chỉ cho mình đúng sai và phân tích cho mình nghe về tâm lí của một đứa con trai.Có một thằng bạn thân là con trai, bên cạnh nó mình sẽ chẳng bao giờ thấy tự ti khi đi bên cạnh còn những con bạn thân xinh phát điên và dáng đẹp phát rồ.Có một thằng bạn thân là con trai, khi khóc sẽ không phải nghe những câu "thôi khóc ít thôi, việc gì phải khóc" mà sẽ đưa vai cho mình tựa, nghe mình khóc, mình than để vai áo tèm nhem nước mắt nước mũi.Có một thằng bạn thân là con trai, khi mình hét toáng lên rằng thèm người yêu, sẽ có người véo má mình và trêu "Yêu á? Anh ở đây này", nói thật thì tốt quá mà nói đùa thì cũng bớt cô đơn."- st -