Mục tiêu (goal): 

Định cư Mỹ 

Chiến lược (strategy): 

EB5 (chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư.

Công cụ (tactics): 

Bạn phải có $1,000,000

Bạn phải chứng minh nguồn gốc số tiền này

Bạn phải tạo được 10 việc làm cho người Mỹ trong vòng 2 năm

Bạn phải trên 18 tuổi

Bạn không có tiền án, tiền sự

Bạn phải chi trả phí cho một công ty dịch vụ lo hồ sơ

Bạn phải tuân theo nguyên tắc cuộc chơi

Bạn phải kiên trì

Bạn phải chịu khổ trước, sướng sau

Bạn phải thích nghi với môi trường sống mới trên bình diện tâm lý, tình cảm và lối sống

Nếu bạn muốn tự do tài chính và tự do thời gian (mục tiêu), bạn cũng phải có chiến lược (ví dụ: đầu tư BĐS) và công cụ (vốn các loại, nguồn lực...) như trên để đạt mục tiêu.