trong vlog này,mình nói về cách đọc sách để nhìn lại chính mình nhằm phát triển tư duy và làm chủ cái tôi.