Ngày xưa, khi còn rất trẻ, em chưa hề nghĩ đến cảm giác của mình sẽ ra sao khi đến tuổi già . Em cũng không biết bao nhiêu tuổi thì sẽ được phán là tuổi già . Sáng nay đưa em đi làm, nghe em nói " Tuổi của mình vào Thu rồi anh ạ ". Anh trả lời " Còn Thu gì nữa, Đông thì đúng hơn". Mùa Đông thường hay đi đôi cùng cái lạnh, cho nên em lập ra mục nầy để ghi lại cảm nghỉ tuỗi già của chúng ta . Hai chúng ta một thân một mình, sẽ làm bạn cùng nhau cho đến ngày một trong hai đứa bỏ cuộc chơi trước .