hình ảnh
 Con trai là du học sinh về nước phải đi cách ly tập trung để ngăn chặn nguy cơ lây lan Covid-19. Mẹ mua cả đống đồ tiếp tế, nhưng không phải cho cậu con trai, mà cho các chú bộ đội nơi con đang cách ly: "Nhà nước lo cho con nó đủ rồi, mẹ sẽ lo cho các chú bộ đội"
ST.