Dưới đây là một số cách đơn giản giúp bạn
quản lý tài chính cá nhân hiệu quả
.


1. Theo dõi chi tiêu của bạn


Nếu bạn không biết tiền của bạn đi đâu, nó có thể khó khăn để tìm cơ hội để tiếp kiệm. Theo dõi các thói quen chi tiêu, có thể giúp bạn xác định các lĩnh vực mà bạn có thể cắt giảm chi tiêu. Khi bạn có thể quản lý tài chính cá nhân hiệu quả của mình, bạn sẽ không chi tiêu ăn ngoài... Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn từ những khoản chi tiêu nhỏ


2. Thiết lập mục tiêu


Nó dễ dàng hơn để theo dõi nếu bạn có một mục tiêu tiết kiệm. Nếu bạn đang tiết kiệm cho hưu trí, một máy tính trực tuyến có thể giúp bạn biết được bao nhiêu bạn cần phải tiết kiệm mỗi tháng hoặc mỗi năm?


Nếu bạn đang suy nghĩ về quản lý tài chính cá nhân hiệu quả cho một ngôi nhà hoặc một chuyến du lịch theo cùng một quy trình: tìm ra bao nhiêu bạn cần phải lưu và sau đó bắt đầu làm việc đó


3. Tự động hóa tiền tiết kiệm của bạn


Còn một cách dễ nhất để đảm bảo quản lý tài chính cá nhân hiệu quả bạn cần biết đó là làm cho quá trình tự động. Kế hoạch nơi làm việc của bạn có thể thực hiện điều này cho bạn, khấu trừ hưu trí của bạn được đóng góp từ chi phiếu trả lương tự động của bạn.


Lên mang để thiết lập chuyển tiền tự động từ tài khoản kiểm tra của bạn đến tài khoản tiết kiệm hoặc đến một IRA. Cách đó bạn sẽ được thúc đẩy quản lý tài chính cá nhân hiệu quả của bạn mà không cần phải suy nghĩ về nó.


4. Kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp


Bạn không thể dự đoán được trước được một điều gì đó, nhưng bạn có thể lên kế hoạch trước cho một vấn đề bất ngờ xảy ra, nó sẽ không làm hỏng kế hoạch quản lý tài chính cá nhân hiệu quả của bạn. Giữ một quỹ khẩn cấp từ 3 đến 6 tháng cho các chi phí hàng ngày khi các trường hợp bất ngờ xảy ra, vì vậy bạn sẽ được chuẩn bị cho bất cứ điều gì xảy ra mà không cần phải dùng đến tài khoản hưu trí của bạn