Giàu nghèo là gì? Khoảng cách giàu – nghèo luôn là cái gì đó ám ảnh đối với mỗi quốc gia. Giàu và nghèo là hai thái cực hoàn tách rời nhau. Khoảng cách đó ngày càng xa đến mức mà chúng ta khong thể ngờ tới.


1. Người giàu hoặc vô tình, hoặc cố ý chẳng bao giờ nhìn ra cuộc sống của người nghèo khổ
2. Người giàu kiếm tiền trên sự vất vả và mong ước của người ngèo3. Những đồng tiền ít ỏi nhất của người nghèo suy cho cùng cũng rơi vào túi người giàu

4. Sự khác biệt quá lớn giữa người giàu và người nghèo
5. Người nghèo câu cá ở sông, người giàu câu cá ở giỏ của người ngèo

6. Không quan trọng là bao nhiêu người, có tiền thì sẽ có quyền
7. Người giàu hơn có thể đánh bại tất cả những người nghèo hơn họ
8. Một nghịch lý quá chua xót
9. Cùng một xuất phát điểm, nhưng cuộc đua này không hề cân sức10. Người nghèo đi làm lấy tiền, người giàu dựa vào tiền để có công việc làm tốt.

Nguồn: ohay - 10 bức ảnh về khoảng cách giàu nghèo khiến bạn ám ảnh