Đã ai sử dụng bộ sản phẩm tóc haco giúp cải thiện tóc bạc với hói chưa ạ . Cho mình xin ý kiến được không đang muốn dùng mà mình hơi hoang mang