Em uốn tóc thuốc 2 tuần thid tóc thẳng lại 


Em cũng xài chai giữ nếp nhưng vẫn ko khả quan lắm 


Giờ em muốn uốn lại tóc thì được không ạ ? Với lại uốn bằng thuốc hay uốn setting ạ ?? 


Mong ac tư vấn !