các mẹ biết chỗ nào ở hà nội cắt tóc và mái ngố đẹp thì vào đây chia sẻ đi ạk, e mới là sinh viên năm đầu, nên chỉ dám đến chỗ nào giá vừa vừa tầm từ 200k đổ về, nhờ các mẹ chỉ bảo thêm :x