Tóc yếu gãy rụng nhiều, ai có cách nào làm tóc nhanh dài tóc khoẻ chỉ e vs ạ.