Em tóc xoăn tự nhiên , làm đủ kiểu như ép , xoăn rồi . Bay giờ muốn để tóc tự nhiên , và dùng dưỡng tóc thôi ,Vậy để kiểu gì thì hợp nhỉ , ( mặt em tròn ah ) :Rose::Rose::Rose: