Mình xấu máu, vạch tóc ra thấy khối sợi bạc rồi:Sad: Mới có đầu 2 đuôi chơi vơi thôi mà...


Các mẹ có biện pháp nào ko hỗ trợ mình với. Mình xin cảm ơn nhiều