Đã có bạn nào bị tóc bạc sớm mà uống thuốc "Anti-Gray 7050" chưa ah? Thấy quảng cáo thuốc hiệu quả lắm và cũng nhiều ng mua, nhưng mà k biết có đúng với sự thật k nhỉ? Có bạn nào dùng rồi thì cho mình tham khảo ý kiến với, tóc bạc nhiều quá buồn mà cũng làm đủ cách rồi mà k có cách nào hiệu quả cả