Chẳng là tóc e bị bạc sớm, nên bình thường e toàn nhuộm phụ bạc chứ không hơn 30 tuổi mà nhìn cứ như U40 ấy :( Bây giờ đang mang bầu, chân tóc cũ mọc lên nhìn lộ hết tóc bạc ra rồi.


Cm có kinh nghiệm thì cho e hỏi đang mang bầu có nhuộm tóc được không ạ?