e mới mang thai được 4 tuần, như vậy thì không được nhuộm tóc đúng không các mẹ?