Mình muốn mua máy sấy tõ nhưn gkhông rành lắm về chất lượng, giá cả. Mẹ nào có kinh nhghiệm chỉ mình với.Mình thấy ngoài Siêu thị có giá khỏang trên dưới 200 ngàn/cái, loại ấy xài ổn không?