Xem trên youtube thấy mấy bạn làm tóc tết đẹp quá trời, mà sao tóc em nó cứ rối rối, không thẳng để dễ dàng làm theo như hình. Các mẹ có cách chăm sóc tóc nào hay chỉ em với ;;);;);;)


https://www.youtube.com/watch?v=EE6_UOw2Km4