Chị em nào ở Cần Thơ biết nơi nào cắt tóc đẹp chỉ mình với, nơi mà thợ nhìn rồi tạo kiểu cho hợp với khuôn mặt mình ík.